CHÚNG TÔI TIN

Bạn không nạp thẻ vẫn trở thành số 1 server

MIỄN PHÍ 100%

  1. Miễn phí set trang bị +16
  2. Miễn phí Đồng Thường hàng ngày
  3. Miễn phí 500 vạn Đồng khóa hàng ngày
  4. Miễn phí 1 ức Bạc khóa hàng ngày

CÙNG CHƠI CÙNG NHẬN QUÀ

Giới thiệu bạn bè vào chơi để nhận vô hạn Đồng thường

TẢI GAME

Phiên bản Link tải Ghi chú
Bản Patch Server 2 Tải về giải nén vào Kiếm thế khác là chiến
Bản Full Server 2 Tải về giải nén ra là chiến